PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Plamen Klussen- en Onderhoudsbedrijf Amstelveen hanteert het volgende privacy- en cookiebeleid met betrekking tot het gebruik van zijn websites plamenklussen-enonderhoudsbedrijf.nl

ALGEMEEN

Plamen Klussen- en Onderhoudsbedrijf Amstelveen gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Plamen Klussen- en Onderhoudsbedrijf Amstelveen stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Plamen Klussen- en Onderhoudsbedrijf Amstelveen registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

ZOEKOPDRACHTEN

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

ADVERTENTIEVERTONINGEN EN -KLIKS

Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door Plamen Klussen- en Onderhoudsbedrijf Amstelveen en door advertentienetwerken waaraan Plamen Klussen- en Onderhoudsbedrijf Amstelveen deelneemt.

Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door Plamen Klussen- en Onderhoudsbedrijf Amstelveen worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

NIEUWSBRIEVEN

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

CONTACTFORMULIEREN EN E-MAIL

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

DEELNAME AAN INTERACTIEVE DELEN VAN ONZE WEBSITES

Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze websites (zoals een forum, lidmaatschapssite of elektronische leeromgeving), waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt u zelf openbaar en dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Het staat u evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, ‘nickname’) te hanteren en geen – of gefingeerde – persoonsgegevens in te vullen en uitsluitend anonieme berichten te plaatsen. De door u geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van Plamen Klussen- en Onderhoudsbedrijf Amstelveen (zoals een leerarrangement met toegang tot een elektronische leeromgeving, een training of vergelijkbare bijeenkomst) waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal Plamen Klussen- en Onderhoudsbedrijf Amstelveen die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

UITZONDERINGEN: MISBRUIK, VERPLICHTINGEN

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen.

Plamen Klussen- en Onderhoudsbedrijf Amstelveen stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht. Indien Plamen Klussen- en Onderhoudsbedrijf Amstelveen vermoeden doet van misbruik zal aangifte worden gedaan.

ONZE RECENTE PROJECTEN

ONZE WERKZAAMHEDEN

AANBOUW & UITBOUW

Er zijn verschillende redenen waarom u zou kunnen overwegen een uit- of aanbouw aan uw woning te laten uitvoeren. Eén van de meest voorkomende redenen is een gebrek aan ruimte. Door een aan- of uitbouw aan uw woning kunt u een hoop extra ruimte creëren.

COMPLEXE RENOVATIES

Wilt u uw huis, woning of bedrijf renoveren of  vernieuwen?

Dan bent u bij Plamen Klussen en Onderhoudsbedrijf bij het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in het vinden van de beste oplossingen voor uw situatie.

VERBOUWINGEN

Is uw woning is te klein geworden en u wilt uw woning verbouwen?

Onze vakmensen hebben ervaring met het verbouwen van de bestaande woon- en bedrijfsruimte en het realiseren van de gewenste situatie.